loopedloopless

ทุกคนควรฝึก Touch Typing

แนะนำให้ฝึกพิมพ์สัมผัสแบบไม่ต้องมองคีย์บอร์ด (Touch Typing)

ผ่านเว็บไซต์ Typing.com

ให้เน้นที่การพิมพ์โดยใช้นิ้วที่ถูก อย่าพยายามโฟกัสที่ความเร็ว

เพราะถ้าเร็ว แต่พิมพ์ผิด มันก็จะเสียเวลาลบออกอยู่ดี

เมื่อเราพิมพ์ได้ไวขึ้น productivity ในการทำงานของเราก็จะเพิ่มขึ้น ครับ

← Back to blog