loopedloopless

Mental Models กับการเรียนเขียนโปรแกรม

เทคนิคที่ช่วยให้เรา "เข้าใจ" และ "จำ" สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น คือ การใช้ mental models ในการเรียนรู้

ตัวอย่างเช่น เมื่อเรียนรู้เรื่อง Composition ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญของ Functional Programming (FP) เราก็อาจจะนึกถึง Mental Model การต่อ LEGO ที่นำชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆมาประกอบต่อเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้น

เมื่อเราใช้ mental model การต่อ LEGO ในการทำความเข้าใจคำว่า composition เราก็จะมีภาพในหัวว่า

composition → LEGO → making big things from small things

เมื่อเราเจอว่า Functional Programming นั้น เป็นการเขียนโปรแกรมที่ composable เราก็จะลิ้งความหมายของคำๆนี้ ไปที่ LEGO ได้ทันที ทำให้เราเข้าใจแบบเห็นภาพมากขึ้นว่า composable หมายถึง สามารถถูกใช้งานได้แบบ LEGO นั่นเอง (นำสิ่งเล็กๆมาประกอบสร้างเป็นสิ่งที่ใหญ่ได้)

composable → (adj.) able to be used like LEGO

ดังนั้น เมื่อเรียนรู้อะไรที่ซับซ้อน หรือเป็นเรื่องใหม่ ให้พยายามมองหา mental model ที่ช่วยให้เราเข้าใจ และจดจำได้ง่ายขึ้นครับ

← Back to blog